VWS blijft bij geheimhouding OMT-opnames – rechtbank plant zitting

Na ruim een jaar en verschillende Woo-verzoeken vond een gesprek plaats met het Ministerie van VWS over het vrijgeven van de geheime OMT-opnames. Daarin gaf het Ministerie te kennen te blijven vasthouden aan het geheimhouden van deze opnames. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang.

De Wet open overheid (Woo) geeft nog minder ruimte voor het niet verstrekken van informatie door de overheid dan zijn voorganger, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook het vermeende ‘belang van de Staat’, dat door het Ministerie van VWS structureel als excuus wordt aangevoerd, mag volgens de Woo niet zonder gedegen onderbouwing worden ingezet, als er geen sprake (meer) is van een nood- of crisissituatie. Dat meerdere organisaties en staatsrechtskundigen daar al op gewezen hebben, vindt VWS niet relevant. De OMT-opnames blijven geheim. Hoe lang ze bewaard worden? Meer dan ‘voorlopig’ kon ons niet worden gegarandeerd.

Wybren van Haga: “Hoewel we onverrichter zake huiswaarts moesten, heeft dit gesprek wel bevestigd wat wij vermoedden: deze opnames moeten koste wat het kost geheim blijven, omdat er dingen op staan die wij en de burgers van Nederland niet mogen horen. Het besluit om geen openheid van zaken te geven, heeft niets te maken met de wet, of het belang en de veiligheid van de Staat en haar burgers, maar alles met politieke en persoonlijke belangen van de mensen die bij die vergaderingen betrokken waren. Nu zit er niets anders op dan deze zaak voor te laten komen bij de rechtbank.”

Hier staan we nu:

Woo verzoek: OMT-opnames
Procedure bij rechtbank loopt. Het Ministerie van VWS heeft de zaak overgedragen aan Pels Rijcken advocaten. Deze procedure is op verzoek van de Stichting Coronaschade in februari samengevoegd met de procedure aangaande de afspraken met de leden van het OMT. Dit heeft tot vertraging geleid. Beide procedures zijn momenteel klaar voor zitting, welke moet worden ingepland door de rechtbank. Naar verwachting gebeurt dat binnen zes maanden.

Woo verzoek: afspraken met leden OMT
Op 22 februari is een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. Er is om samenvoeging verzocht (zie bovengenoemd Woo-verzoek). 

Woo verzoek: berichten van minister over Woo OMT tapes
Hierover loopt een procedure bij de Rechtbank. Wij wachten op berichtgeving aangaande het inplannen van een zitting. De rechtbank heeft nog geen actie ondernomen aangaande het inplannen van een zitting. Naar verwachting gebeurt is dat binnen zes maanden. Het Ministerie van VWS heeft de zaak overgedragen aan Pels Rijcken advocaten.

Woo verzoek: correspondentie met leden OMT 
Dit Woo-verzoek is ingediend bij het Ministerie van VWS op 25 januari 2024. Hierop heeft het Ministerie van VWS niet tijdig gereageerd. Er is op 29 maart een procedure bij de rechtbank gestart voor het niet tijdig nemen van een besluit. VWS heeft een verweerschrift ingediend. Deze zaak ligt nu bij de rechter voor het nemen van een beslissing.