Stichting Coronaschade wil post-vaccinaal syndroom als officiële diagnose opnemen bij zorgverzekeraars

Steeds meer mensen kampen met gezondheidsproblemen na coronavaccinatie. Samen met een groep vaccinatieschadeslachtoffers werd een petitie gestart om post-vaccinaal syndroom door zorgverzekeraars te laten opnemen als officiële diagnose. Zodat patiënten de erkenning en hulp krijgen die zij nodig hebben.

In 2021 startte de Nederlandse overheid met het vaccineren van de bevolking tegen het SARS-COV-2 virus. Vele mensen hebben zich laten vaccineren om zichzelf en anderen te beschermen tegen Covid-19 en om weer deel te kunnen nemen aan het openbare leven. Helaas hebben de coronavaccins voor een onbekend aantal mensen ernstige gevolgen gehad. Zij kampen met verschillende klachten, zoals neurologische klachten, hersenmist, spasmen, fasciculaties, spraakstoornissen, cognitieve problemen, geheugenproblemen, chronische pijn, krachtverlies, benauwdheid, vermoeidheid, gevoelsstoornissen, spierpijn, krampen, hartsteken, zichtverlies, gehoorverlies, uitval, menstruatiestoornissen, incontinentie, darmklachten, verlies van geur en smaak, spiertrekkingen, concentratieproblemen en bradyfrenie. Deze gezondheidsproblemen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze mensen.

Ondanks de aanbeveling die het Lareb in 2022 en 2024 deed voor meer onderzoek naar Long Covid-klachten na de coronavaccinatie, ook wel post-vaccinaal syndroom of post-vax genoemd, is er nog geen erkenning, geen hulp, geen onderzoek en geen behandeltraject. Ook Yale deed onderzoek naar post–vaccinaal syndroom en concludeerde in een preprint dat klinisch en medisch onderzoek nodig is voor meer inzicht in preventie, medicatie en behandelingen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10659483/).

In afwachting van dit onderzoek is het van groot belang dat slachtoffers van vaccinatieschadegeholpen worden, aangezien zij op dit moment geen officiële diagnose en dus geen medische hulp, behandelingen of medicatie vergoed krijgendoor de zorgverzekering.
Gezien de grote overeenkomsten met post-covid roepen wij de Nederlandse overheid op om de diagnose post–vaccinaal syndroom te erkennen en patiënten dezelfde rechten, hulp, behandelingen, onderzoek en medicatie toe te kennen als post-covid patiënten.
Het is van belang hier een officiële separate diagnose voor te maken zodat het door Lareb geadviseerde vervolgonderzoek met de juiste doelgroep kan plaatsvinden. Daarbij is de internationale organisatie React19 met een groot wetenschappelijk onderzoek bezig inzake behandelmethodes voor post-vaxpatiënten. Als uit dit onderzoek mocht blijken dat voor post-vaxpatiënten andere behandelmethodes efficiënter zijn, dan kunnen op termijn de vergoede behandelingen, medicatie en preventie beter gedifferentieerd worden voor post-vaxpatiënten.

Teken hier de petitie.