Stichting Coronaschade stuit het Ministerie van VWS en Stichting Open Nederland

De Stichting Coronaschade heeft zowel het Ministerie van VWS als de Stichting Open Nederland (SON) een stuitingsbrief gestuurd inzake het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels rondom de testinfrastructuur in Nederland tijdens de coronacrisis. Hierdoor worden alle mogelijke verjaringstermijnen geschorst.

Voor het inrichten van een grootschalige coronatestinfrastructuur werd door het Ministerie van VWS in 2021 de Stichting Open Nederland (SON) ingezet. De opdracht aan deze stichting werd echter niet openbaar aanbesteed, terwijl dit wel verplicht is volgens de Europese aanbestedingsregels, de Aanbestedingswet en de Gedragscode Integriteit van de Rijksoverheid. In samenwerking met verschillende onderzoekers is de Stichting Coronaschade bezig met het samenstellen van een compleet dossier met betrekking tot de financiële gang van zaken van en rondom Stichting Open Nederland. Er verdween bijna 1 miljard aan belastinggeld in deze organisatie, waarover geen gespecificeerde verantwoording is afgelegd. Dit dossier zal worden aangeboden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Corona, ten behoeve van het onderzoek naar het coronabeleid van de Nederlandse overheid.

Met deze stuitingsbrieven worden alle mogelijke verjaringstermijnen voor aansprakelijkheidsstelling geschorst. Tevens moeten het Ministerie van VWS en de Stichting Open Nederland alle gegevens en mogelijk bewijsmateriaal rondom de aanbestedingsprocedures bewaren en ter beschikking houden voor opvraging en onderzoek. Stichting Coronaschade werkt voor dit dossier onder andere samen met AKD Advocaten.