Meer dan 100 donateurs sluiten zich aan – Stichting Coronaschade kan patiëntenvereniging oprichten

Een dag na de lancering hebben zich meer dan 100 donateurs bij Stichting Coronaschade aangesloten. Hierdoor kunnen wij nu de oprichting van een patiëntenvereniging voor mensen met gezondheidsproblemen na coronavaccinatie in gang zetten. Wij willen alle donateurs en iedereen die ons steunt en de komst van onze stichting heeft verspreid ontzettend bedanken.

Het bijwerkingeninstituut Lareb heeft veel meer bijwerkingen na coronavaccinatie geregistreerd dan verwacht. Daarnaast wordt slechts 10 procent van de bijwerkingen daadwerkelijk gemeld. Dit betekent dat er duizenden mensen in Nederland kampen met onverklaarbare, onbegrepen en niet-erkende klachten. Deze mensen kunnen op dit moment nergens terecht en er is geen onderzoek en geen behandeltraject. In samenwerking met een groep vaccinatieschadepatiënten startten wij al eerder een petitie, om Post-Vaccinaal Syndroom als officiële diagnose opgenomen te krijgen bij zorgverzekeraars. Dit is cruciaal, omdat patiënten dan pas dezelfde rechten en behandelvergoedingen krijgen als mensen met Post-Covid. Daarnaast is het hard nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar de potentiële schadelijke gevolgen van de coronavaccins, zodat wetenschappelijke kennis wordt opgedaan over de korte, maar vooral ook over de lange termijnbijwerkingen van deze prikken. Hierover is op dit moment nog nauwelijks iets bekend

Vaccinatieschadeslachtoffers vallen in onze samenleving tussen wal en schip. Niet alleen worden zij vaak niet geloofd in hun omgeving, in de media, in de zorg en door de politiek, in het medische circuit worden zij van het kastje naar de muur gestuurd en is er geen organisatie die specifiek opkomt voor hun belangen. Stichting Coronaschade wil voorzien in die behoefte door een Post-Vax patiëntenvereniging op te richten. Uw donaties maken het mogelijk dat wij dit traject nu kunnen starten. De procedure voor het indienen van de aanvraag begint in september. De komende weken zullen wij alles daarvoor in orde gaan maken. Met deze patiëntenvereniging hopen wij een platform te bieden voor zowel patiënten als zorgverleners en andere experts, waar mensen zich kunnen verenigen, ervaringen, kennis en expertise kunnen delen en zich gezamenlijk kunnen inspannen voor de belangen van deze patiëntengroep. Deze mensen mogen niet vergeten worden en hebben recht op erkenning en hulp. Mede dankzij u gaan wij daarvoor zorgen.