Stichting Coronaschade in gesprek met C-Support

Vandaag bracht Stichting Coronaschade een bezoek aan Stichting C-Support, die in opdracht van VWS mensen met Post-Covid en coronavaccinatieschade ondersteunt en adviseert. Wij vroegen hen de krachten met Stichting Coronaschade te bundelen, aangezien de erkenning voor en hulp aan vaccinatieschadeslachtoffers nog altijd minimaal is.

Er zijn ongeveer 1100 mensen met mogelijke vaccinatieschade die zich hebben gemeld bij C-Support. Deze mensen zijn op zoek naar advies, ondersteuning en behandeling, maar voelen zich niet geholpen. Een geval van ‘vraag en aanbod’, aldus de organisatie, omdat er nou eenmaal meer mensen met Post-Covid dan met vaccinatieschade zouden zijn. Wat Stichting Coronaschade betreft is dit geen gegeven en bovendien geven de cijfers van het Lareb duidelijk aanleiding om aan te nemen dat de groep post-vaccinatieschadeslachtoffers veel groter is dan op basis van de gemelde bijwerkingen nu bekend. Daarnaast wijst steeds meer wetenschappelijk onderzoek uit dat de coronavaccinaties veel meer en ernstiger (lange termijn) bijwerkingen hebben dan aanvankelijk werd gedacht en dat de groep vaccinatieschadepatiënten daardoor de komende jaren alleen maar zal groeien, met alle gevolgen van dien voor de publieke gezondheid, de economie en de gehele maatschappij. Daarnaast zal er ook niet meer ‘vraag’ komen als er nauwelijks tot geen ‘aanbod’ voor deze groep patiënten is. Stichting Coronaschade kan en wil dat gat opvullen, onder andere door te voorzien in de behoefte voor een specifieke patiëntenorganisatie voor mensen met coronavaccinatieschade. Wij trekken graag samen op met organisaties die zich binnen het post-pandemiespectrum bewegen. Samen staan wij tenslotte altijd sterker.

Wij waarderen het dat C-Support met ons in gesprek is gegaan en willen hen daarvoor bedanken. In het gesprek hebben wij onze kennis en expertise op het gebied van coronavaccinatieschade aangeboden en aangegeven dat zich inmiddels een aanzienlijk aantal mensen, zowel patiënten als zorgprofessionals, bij ons heeft aangesloten. Stichting Coronaschade is van mening dat wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling en missie van C-Support. C-Support heeft toegezegd zowel de patiënten als de zorgprofessionals die bij hen zijn aangesloten actief te gaan informeren over het bestaan van Stichting Coronaschade en onze patiëntenvereniging voor vaccinatieschadepatiënten in oprichting. Ook zullen wij worden betrokken bij de organisatie van webinars en informatiebijeenkomsten van C-Support en mogen wij hiervoor input en mogelijke deskundigen aandragen. Daarnaast zullen wij informatie gaan leveren over post-vaccinatieschade die (ook) via de kanalen van C-Support beschikbaar wordt gesteld voor de aangesloten patiënten en zorgprofessionals. C-Support zal Stichting Coronaschade bovendien in contact te brengen met medisch centra, onderzoekers en beleidsmakers die bij de organisatie betrokken zijn. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk en wij zullen alles in het werk stellen om constructieve samenwerking, kennisdeling-, en uitwisseling en voortgang richting herstel van de coronacrisis mogelijk te maken.