Geen onderzoek naar Long-Covid zonder onderzoek naar Long-Vax

Het Post-Covid Netwerk Nederland opent vanaf vandaag een meldpunt voor mensen met Long-Covid, ten behoeve van onderzoek naar deze aandoening. Ook mensen met langdurige klachten na vaccinatieschade kunnen zich aanmelden. Maar waar blijft het onderzoek naar de relatie tussen Long-Covid en Long-Vax?

Wat is Long-Covid? Dat is onduidelijk. Vooralsnog is het een containerbegrip van allerlei vage klachten die mensen ervaren na een vermeende of mogelijke Covid-19 infectie. Ook veel mensen die langdurige gezondheidsklachten hebben gekregen na een coronavaccinatie worden door artsen bestempeld als Long-Covidpatiënten. Is er een relatie tussen Long-Covid en de vaccinaties? Ook dat is vooralsnog onduidelijk. Wel weten we inmiddels dat het aantal bijwerkingen na coronavaccinatie en de ernst en duur van de klachten hoger en groter is dan aanvankelijk werd gedacht. En dat veel van de klachten overeenkomen met klachten die nu vooral aan Long-Covid worden toegeschreven. Onderzoek naar Long-Covid kan dus wat Stichting Coronaschade betreft niet bestaan zonder parallel onderzoek naar Long-Vax, waaraan met dezelfde inspanningen en middelen wordt gewerkt.

Stichting Coronaschade juicht al het onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus en het coronabeleid van harte toe. Het ontstaan en de gevolgen van post-infectieuze aandoeningen krijgt al sinds jaar en dag veel te weinig aandacht. Hierdoor raken veel mensen chronisch ziek, worden niet geholpen en vallen zij maatschappelijk uit. Daar is nog een grote slag te slaan. Maar zonder gelijklopend en onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de coronavaccinaties kan ook geen gedegen onderzoek naar Long-Covid worden gedaan. Gebeurt dit niet op een gelijkwaardige manier, dan is de data bij voorbaat onvolledig en vervuild, wat wetenschappelijke en medische waarheidsvinding, behandeling en herstel in weg staat. Hierdoor zullen patiënten met vaccinatieschade tussen wal en schip blijven vallen, met alle gevolgen van dien voor de publieke gezondheid en de maatschappij als geheel.

Stichting Coronaschade zal de ontwikkelingen binnen het Post-Covid Netwerk Nederland en aangaande dit onderzoek met belangstelling blijven volgen. Wij hopen dat de patiënten met vaccinatieschade die zich bij het meldpunt melden serieus worden genomen en dat hun meldingen zullen leiden tot separaat en specifiek onderzoek naar het mogelijke verband tussen coronavaccinatie en Long-Covid. Want iedere post-pandemiepatiënt heeft recht op erkenning en hulp.