Hoger beroep avondklok

ONZE PROJECTEN

HOGER BEROEP AVONDKLOK

Op 16 februari 2021 oordeelde de rechtbank in Den Haag in een zaak aangespannen door Viruswaarheid dat de Staat de avondklok per direct buiten werking moest stellen. De voorzieningenrechter oordeelde dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). De Staat stelde daarop binnen paar uur een spoedappèl in bij het gerechtshof in Den Haag. Dit is een ongebruikelijke gang van zaken, aangezien dit normaal op een dergelijk korte termijn niet mogelijk is. Stichting Coronaschade diende een Woo-verzoek in bij het Ministerie van Algemene Zaken voor alle communicatie van de Rijksoverheid rondom de zaak van Viruswaarheid en het daaropvolgende spoedappèl. Daarop kwam het Ministerie van Algemene Zaken terug met een vernauwing van dit Woo-verzoek naar twee ministeries (VWS en J&V) en het RIVM. Stichting Coronaschade heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Omdat VWS en RIVM niet tijdig hebben gereageerd, ligt deze zaak nu bij de rechter. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten de informatie van dit departement te leveren in vijf deelbesluiten, lopende van juli 2024, tot maart 2025. Met behulp van een onderzoeksteam zullen wij deze documenten beoordelen en een analyse maken. 

DOCUMENTEN

Op deze plek vindt u alle officiële communicatie met het Ministerie van VWS en andere betrokken partijen, relevante documenten en aanverwante zaken rondom dit dossier. Op het moment dat er nieuwe stukken beschikbaar zijn voegen wij die toe aan deze map. U kunt de stukken lezen en/of downloaden. Heeft u vragen, opmerkingen, tips, of wilt u iets met ons delen rondom dit dossier, dan kunt u contact opnemen via info@stichtingcoronaschade.nl