Medische nalatigheid

ONZE PROJECTEN

Medische nalatigheid

Voormalig arts-epidemioloog Willem Lijfering was tijdens de eerste coronagolf werkzaam op de Spoed Eisende Hulp van een groot academisch ziekenhuis. Daar moest hij de mogelijke coronapatienten die binnenkwamen tellen en duiden. Lijfering signaleerde een verandering in de diagnostische gang van zaken op zijn afdeling, waarbij patiënten niet goed beoordeeld en daardoor ook niet medisch juist behandeld werden. Hiervan maakte hij melding bij de directie van het ziekenhuis zelf en bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Met deze meldingen is niets gebeurd. Lijfering vreest dat er op grote schaal medische nalatigheid heeft plaatsgevonden als gevolg van deze veranderde diagnostiek. Stichting Coronaschade heeft zowel bij de IGJ als bij het Ministerie van VWS een Woo-verzoek ingediend mbt de diagnostische protocollen in het betreffende medisch centrum en alle communicatie hierover met en binnen de Rijksoverheid. De IGJ heeft laten weten hierover geen informatie te verstrekken en het Ministerie van VWS heeft niet binnen de termijn gereageerd op dit verzoek. Stichting Coronaschade heeft daarom een juridische procedure opgestart.

DOCUMENTEN

Op deze plek vindt u alle officiële communicatie met het Ministerie van VWS, de IGJ en andere betrokken partijen, relevante documenten en aanverwante zaken rondom dit dossier. Op het moment dat er nieuwe stukken beschikbaar zijn voegen wij die toe aan deze map. U kunt de stukken lezen en/of downloaden. Heeft u vragen, opmerkingen, tips, of wilt u iets met ons delen rondom dit dossier, dan kunt u contact opnemen via info@stichtingcoronaschade.nl

NIEUWS