Stichting Open Nederland

ONZE PROJECTEN

STICHTING OPEN NEDERLAND

Tijdens de coronacrisis werd speciaal voor het grootschalig testen van de Nederlandse bevolking de Stichting Open Nederland (SON) in het leven geroepen door het Ministerie van VWS. In totaal ontving SON 1 miljard euro aan subsidie van het Rijk voor het opzetten en faciliteren van een testinfrastructuur. Echter, zijn deze kosten nooit gespecificeerd en is het onduidelijk waarom geen gebruik kon worden gemaakt van infrastructuren en testaanbieders die er al waren. Stichting Coronaschade heeft middels een Woo-verzoek gevraagd om het volledige grootboek van de debiteuren- en crediteurenadministratie van Stichting Open Nederland, onderzoekt het aanbestedingsproces dat voorafging aan de inzet van SON en staat ondernemers bij die door deze monopolie-aanbesteding schade leden door gederfde inkomsten. Een volledig dossier mbt de procesgang rondom Stichting Open Nederland zullen wij aanbieden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Corona ten behoeve van de Parlementaire Enquête. Stichting Coronaschade heeft stuitingsbrieven verstuurd naar beide ministers op het Ministerie van VWS en naar de Stichting Open Nederland zelf, om de verjaring van de schade door een mogelijk onrechtmatige aanbestedingsprocedure ten behoeve van SON te stuiten.

DOCUMENTEN

Op deze plek vindt u alle officiële communicatie met het Ministerie van VWS en andere betrokken partijen, relevante documenten en aanverwante zaken rondom dit dossier. Op het moment dat er nieuwe stukken beschikbaar zijn voegen wij die toe aan deze map. U kunt de stukken lezen en/of downloaden. Heeft u vragen, opmerkingen, tips, of wilt u iets met ons delen rondom dit dossier, dan kunt u contact opnemen via info@stichtingcoronaschade.nl

NIEUWS