OMT-OPNAMES

ONZE PROJECTEN

OMT-OPNAMES

De geluidsopnames van OMT-vergaderingen die per abuis bewaard zijn gebleven worden niet vrijgegeven door het Ministerie van VWS. Het ministerie beroept zich op de verschoningsgrond ‘belang van de Staat’ in de Woo. Stichting Coronaschade acht dit onrechtmatig en heeft een zaak aangespannen tegen het Ministerie van VWS, voor het verkrijgen van deze opnames, die belangrijke informatie bevatten over keuzes en beslissingen over coronamaatregelen die aan vele mensen schade hebben berokkend. Ook hebben wij verzocht om de communicatie van bewindspersonen met de voormalig leden van het OMT en de vermeende vertouwelijkheidsafspraken die door het ministerie met hen zouden zijn gemaakt. Op dit moment wachten wij tot de Rechtbank in Haarlem een zittingsdatum voor deze zaak heeft ingepland.

DOCUMENTEN

Op deze plek vindt u alle officiële communicatie met het Ministerie van VWS en andere betrokken partijen, relevante documenten en aanverwante zaken rondom dit dossier. Op het moment dat er nieuwe stukken beschikbaar zijn voegen wij die toe aan deze map. U kunt de stukken lezen en/of downloaden. Heeft u vragen, opmerkingen, tips, of wilt u iets met ons delen rondom dit dossier, dan kunt u contact opnemen via info@stichtingcoronaschade.nl

NIEUWS